Det bästa av flera världar – går det att kombinera agilt modellbaserat arkitekturarbete med design thinking?
Alexandra Larsson, chief Information architect – head of ecosystem facilitation, Combitech

Digitaliseringen ställer stora krav både på att skapa ordning och reda i komplexa digitala lösningar samtidigt som det finns stora utmaningar i hur vi involverar medarbetare och förankrar förändringsresan. Historiskt finns det en hel del exempel på hur EA inte levt upp till förväntningarna på att skapa en datadriven metod att leda förändringar över lång tid.

Tilliten till EA som metod är inte självklar i alla ledningsgrupper idag. Tröskeln och komplexiteten i en del mjukvaror för EA kan upplevas som hög. I en del fall kan metoder som design thinking och EA verka tackla utmaningarna i att stötta företags och organisationers digitala strategiutveckling från helt olika perspektiv. Behöver det vara så? Vi vill gärna bidra till diskussionen genom en presentation om våra tankar och erfarenheter.

  • Borde det inte gå att kombinera flera olika relevanta slutsatser på hur vi stöttar digital transformation, så att vi kan hålla rätt på komplexiteterna samtidigt som vi drar nytta av beprövade metoder för att hantera människan och kulturen i digitaliseringen?
  • Kan vi skapa förankring och delaktighet samtidigt som vi håller ordning på komplexa förmågekedjor, applikationer, cyberrisker och tjänstekataloger?

Dessutom medverkar: Cecilia Unell, Enterprise Architect, Combitech, Nina Frisk, tjänstedesigner, Usify och Johan Thulin, senior cyber security architect, Combitech.