Förtroende är allt!
Johan Apelgren, chefsarkitekt Folksam

Försäkring är samma sak som trygghet och bygger på att jag som kund känner ett starkt förtroende för försäkringsgivaren. Folksams vision är att “Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld” och vi har i över 100 år haft våra kunders förtroende. Jag kommer att prata om hur Folksam fortsätter skapa förtroende i en digitaliserad värld och arkitektens roll i denna förändringsresa.

  • Hur påverkar digitaliseringen förtroendet för försäkringsbranschen och Folksam?
  • Hur påverkar digitaliseringen arkitektens roll och förtroendet för denne?
  • Hur leder arkitekterna Folksams digitala transformation?

Johan Apelgren har en bakgrund som utvecklare, projektledare och CTO inom allt ifrån teknisk översättning, att göra internet säkrare till geografiska informationssystem. Som Chefsarkitekt på Folksam leder han moderniseringen och effektiviseringen av Folksams arkitektur.