Öppningsanförande: Förtroende
Sara Danius, författare och professor i litteraturvetenskap

Sara Danius är professor i litteraturvetenskap och har doktorerat vid Duke University i USA. Hennes forskning är specialiserad på förhållandet mellan litteratur och samhälle. Saras internationellt uppmärksammade avhandling The Senses of Modernism (1998) handlade om förhållandet mellan teknologi, varseblivning och modernistisk estetik. År 2000 kom essän Prousts motor och 2013 gav hon ut den mycket lovordade och uppmärksammade Den blå tvålen. Romanen och konsten att göra saker och ting synliga.