Pensionsmyndigheten är i förtroendebranschen – hur bidrar arkitekterna?
Håkan Isaksson, enterprise-arkitekt och Andreas Glöckner, IT-arkitekt, Pensionsmyndigheten

För en organisation som Pensionsmyndigheten är förtroende avgörande och att säkra förtroendet är ett viktigt icke-funktionellt krav i alla digitala tjänster.

  • Beskrivning av myndighetens utmaningar relaterat till förtroende
  • Vad kan arkitekter bidra med när det gäller att bygga förtroende externt och internt?
  • Hur sker detta rent praktiskt ur ett taktiskt och strategiskt perspektiv?
  • Reflektioner kring utmaningar och vägval som behöver hanteras framöver

Håkan Isaksson har arbetat som enterprise-arkitekt de senaste 15 åren, som konsult, via eget bolag, anställd privat och nu anställd på Pensionsmyndigheten. På Pensionsmyndigheten ligger fokus på innovation, framtidsfrågor och domänområde kundmötet.

Andreas Glöckner har ett förflutet som systemutvecklare och systemarkitekt både som konsult och anställd på Pensionsmyndigheten de senaste 10 åren. De sista två åren som IT-arkitekt med fokus på processautomatisering, samverkan mellan myndigheter samt analys och statistik.