Utan tillit ingen lösning
Peter Andersson, IT-strateg, Svenska Spel

Det finns klara samband mellan graden av tillit och gruppers förmåga att lösa komplexa uppgifter. Grupper med svaga relationer kan bara tackla de enklaste problem. När enkelhet blir komplicerat, när komplicerat blir komplext eller kaos, krävs det verkligt starka team för att nå en lösning.

  • Teknologi, branscher, affärsmodeller, förväntningar och beteenden utvecklas i alla upptänkliga riktningar
  • Står arkitekterna inför en uppgift som håller på att växa dem ur händerna?
  • Sambandet mellan komplexitet, tillit och gruppers prestation
  • Utmaningen för arkitekter när relationer mellan människor blir viktigare än relationer mellan system
  • Handfasta sätt att skapa den tillit som krävs för framgång i en allt mer mångfacetterad värld.

Peter Andersson är IT-strateg på Svenska Spel och verkar som internkonsult inom bland annat arkitektur, sourcing, kompetensförsörjning samt organisations- och ledningsutveckling. Rollen omfattar även kontinuerlig omvärldsbevakning med fokus på utvecklingen av teknologi och kunders förväntningar. Peter är en van och uppskattad föreläsare internt, vid universitet och andra utbildningsorganisationer. Peter deltog och blev vald till bästa talare vid ITARC 2018.