Förtroendebygge som en naturlig del i arkitektens verktygslåda

13.30-17.00

På ITARC för tre år sedan lyfte vi fram fem viktiga principer för ett modernt arkitekturarbete:

 • Execution is the strategy
 • Build trust
 • Team driven approach
 • Mission and value driven approach
 • Just enough structure

Dessa principer är minst lika relevanta idag. Fler börjar anamma dem och man pratar idag än mer om hur man ska agera och vad man skapar värde – snarare än att fokusera på traditionella arkitekturramverk, metoder, verktyg eller modellbibliotek.

En av principerna handlade om att bygga förtroende – BUILD TRUST! Vi har praktiserat och lärt vidare kring detta ämne och vill den här gången fördjupa oss i frågan hur man bäst bygger förtroende som arkitekt. Vi vill visa på och utforska hur man som arkitekt kan agera i förhållande till olika typer av utmaningar, som verksamheten ställs inför.

I workshopen vill vi tydliggöra hur färdigheter för att bygga förtroende kan etableras som naturliga komponenter i arkitektens verktygslåda genom korta och inspirerande fallstudier, exempel och anekdoter kombinerat med diskussioner och övningar.

 • Hur du bygger upp förtroende på flera fronter för att säkra genomförandekraft
 • Hur du säkrar förmågan att få leverera arkitektur på alla nivåer
 • Hur du bryter igenom glastaket och får vara rådgivare på CxO-nivå
 • Använd The Cynefin framework för att facilitera rätt beslut
 • Hur du nyttjar din ”Shark tank” för att komma vidare till beslut
 • Hur mycket värdet av att ta faktabaserade beslut egentligen betyder
 • Vikten av att balansera värdet av Intentional architecture och Emergent architecture

Mats Alm är en senior utvecklare, lösningsarkitekt och rådgivare. Michael Forsberg är en senior enterprise- och lösningsarkitekt, efterfrågad och anlitad för strategisk rådgivning på CxO-nivå. Mattias Ericsson är en senior IT- och lösningsarkitekt med mångårig erfarenhet från både strategiska och konkreta sammanhang av IT-utveckling, ledarskap, utbildning och rådgivning.