Iasa Swedens arbetet med det intellektuella kapitalet

13.30-17.00

Under workshopen presenteras två av Iasa Sveriges aktuella arbeten med det intellektuella kapitalet;

 • En rekommendation om arkitektens ansvar – URVERK

Per-Erik Padrón, Ulrika Thor, Johanna Värild och Stefan Asanin, Iasa Sweden

När något går fel hör man ibland frågan ”Vem är arkitekten bakom detta?”. Ja, vilket ansvar har arkitekten och vilket stöd måste arkitekten ha för att kunna ta detta ansvar? För att strukturera resonemanget har Iasa Sweden skapat modellen URVERK, uppkallad efter begynnelsebokstäverna i modellens sex punkter. Under workshopen presenteras punkterna och deltagarna får öva på att formulera hur de ska tillämpas inom den egna organisationen.

 • Undersökningsplikt
 • Realiseringsbarhetsbedömning
 • Verifiering
 • Estimering
 • Rapportera
 • Konsekvensbeskrivning

 

 

 • Boken ”Att utvärdera arkitektur – Handboken”.

Patrik Björkman, Alessandro Jelmini, Rickard Månesjö, Per-Erik Padrón Iasa Sweden

Omkring vart annat år tar Iasa Sweden tagit fram en bok. Dessa böcker är ett resultat från flera samverkande yrkesverksamma arkitekter. Detta  ska garantera att böckerna ska vara praktiskt användbara i arkitektens dagliga arbete. Den senaste boken heter ”Att utvärdera arkitektur -Handboken”. Frågeställningar som tas upp i denna bok är tillexempel;

 • HUR utvärderar man
 • NÄR ska man utvärdera
 • VILKA ska engageras
 • En praktisk handbok med råd när man utvärderar

Under workshopen diskuteras olika sätt att utvärdera arkitektur samt hur man kan låta sig vägledas av resultatet. Under workshopen kommer deltagarna få vissa delar av de böcker, skrifter etc. som Iasa Sweden tagit fram.