Intressebaserad problemlösning

9.00-12.30

Intressebaserad problemlösning är en modell för att lyckas i förhandlingar och samtidigt skapa långsiktiga relationer. Många säger att livet är en enda lång serie av förhandlingar. Att förhandla på ett sådant sätt att alla parter känner att de är vinnare, är en nyckel till framgång. Det spelar ingen roll vilka processer, arbetssätt eller metoder vi inför i en organisation eller ett projekt om vi inte klarar av att samarbeta. Utan tillit, öppenhet och samarbete läcker projektet/organisationen energi och leder bland annat fler och längre möten än nödvändigt.

Denna workshop är en modul plockad ur en 3-dagars workshop som heter ”Radical Collaboration”. Den inleds med en kort introduktion till Radical Collaboration och fyra viktiga hörnpelare för att bygga tillit, skapa långsiktiga positiva relationer samt att få sina intressen tillgodosedda vid förhandlingar. Därefter presenteras förhandlingsmetoden ”Intressebaserad problemlösning” innan workshopdeltagarna får ett case att pröva metoden och sina förhandlingsfärdigheter på.

  • Vi lär om fyra viktiga hörnpelare för lyckas med förhandlingar
  • Vi lär oss förhandlingsmetoden Intressebaserad problemlösning
  • Vi lär oss hur vi kan utvärdera förhandlingsresultatet och i vilka situationer vi ska tacka nej
  • Vi lär oss hur man förbereder en förhandling
  • Vi testar metoden i en förhandlingsövning
  • Vi reflekterar över metoden och förhandlingsresultatet

Svante Ljungberg är Certifierad affärsarkitet, Certifierad förändringsledare, Certifierad handledare i Radical Collaboration samt Licensierad Management 3.0 Agil Coach. Svante brinner för att skapa förbättringar inom organisationer och har arbetat som konsult sedan 1999. Han har haft roller som kravanalytiker, processmodellör, projektledare, förändringsledare, teamledare och konsultchef.  Svante är verksam i Stockholm och har varit anställd på konsultföretagen Mijada, IconMedialab, IT-Arkitekterna/Frontwalker samt nu senast Svæva. Han är medlem i konsultnätverket SpinNetwork och associerad underkonsult till Ekan Management.