Sessioner 6 maj

Start 09:00 med registrering från 08:30. Kvällsmingel från 17:30.

 

9.00
Jessica Cederberg Wodmar & Daniel Akenine

Moderatorerna öppnar ITARC 2019 och presenterar agendan.

 

9.15
Sara Danius, författare och professor i litteraturvetenskap

Sara Danius är professor i litteraturvetenskap och har doktorerat vid Duke University i USA. Hennes forskning är specialiserad på förhållandet mellan litteratur och samhälle. Saras internationellt uppmärksammade avhandling The Senses of Modernism (1998) handlade om förhållandet mellan teknologi, varseblivning och modernistisk estetik. År 2000 kom essän Prousts motor och 2013 gav hon ut den mycket lovordade och uppmärksammade Den blå tvålen. Romanen och konsten att göra saker och ting synliga.

10.00
Dr Nicola Millard, heads up Customer Insight & Futures, BT's Innovation Team

Based on 7 years of global research from 10 countries around the world, this session will investigate the key trends driving consumer behaviour and how innovation can help customers “chat, tap and talk”.

 

10.50
Alexandra Larsson, chief Information architect – head of ecosystem facilitation, Combitech

Digitaliseringen ställer stora krav både på att skapa ordning och reda i komplexa digitala lösningar samtidigt som det finns stora utmaningar i hur vi involverar medarbetare och förankrar förändringsresan. Historiskt finns det en hel del exempel på hur EA inte levt upp till förväntningarna på att skapa en datadriven metod att leda förändringar över lång tid.

11.40
Lunch
12.30
Lynne Cazaly, Australian speaker, author, presenter and facilitator

In this era of swift delivery to market, rapid prototypes and iterations and change, how do we respond in ways that build trust in a team, unit, project or enterprise? At the heart of this is us, you, me. The question for building trust then is ‘do you trust yourself?’  Do you trust your ideas, your intuition, your actions, your capabilities?

13.15
Johan Apelgren, chefsarkitekt Folksam

Försäkring är samma sak som trygghet och bygger på att jag som kund känner ett starkt förtroende för försäkringsgivaren. Folksams vision är att “Våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld” och vi har i över 100 år haft våra kunders förtroende. Jag kommer att prata om hur Folksam fortsätter skapa förtroende i en digitaliserad värld och arkitektens roll i denna förändringsresa.

13.45
Håkan Isaksson, enterprise-arkitekt och Andreas Glöckner, IT-arkitekt, Pensionsmyndigheten

För en organisation som Pensionsmyndigheten är förtroende avgörande och att säkra förtroendet är ett viktigt icke-funktionellt krav i alla digitala tjänster.

14.15
Kaffepaus
14.45
Peter Andersson, IT-strateg, Svenska Spel

Det finns klara samband mellan graden av tillit och gruppers förmåga att lösa komplexa uppgifter. Grupper med svaga relationer kan bara tackla de enklaste problem. När enkelhet blir komplicerat, när komplicerat blir komplext eller kaos, krävs det verkligt starka team för att nå en lösning.

15.15
Barry O’Reilly, Founder, Black Tulip Technology

In an age of increasing uncertainty in markets, geopolitics, business models, and technology, the architect must create trust in an organisation’s ability to execute under increasingly volatile circumstances.

16.15
Paul Preiss, president, Iasa Global

The notion of trust in differing fields of expertise is both exlusive and extremely difficult to maintain and deliver. Trust based expertise is inherent in every aspect of every day of your life. The people who cut your hair, do your taxes, sign your marriage license, fix your plumbing, and provide healthcare to your families are all trusted to act with reasonable efficiency and effectiveness and to be skilled in the latest practices in their areas of expertise.

17:00
Kvällsmingel